ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು (Urinary Tract Infection “UTI”) : ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕಾರಣಗಳು, ತಪಾಸಣೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ

            ಇಂದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಸೋಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸೋಂಕು ಎಂದರೆ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಉರಿ ಮೂತ್ರ. ಇದನ್ನು ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ (UTI) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. UTI ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಊದಾರಣೆಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಲ್ಲಿ(kidney), ಮೂತ್ರವಾಹಿನಿ(ureter), ಮೂತ್ರಕೋಶ(bladder), ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ(urethra). UTI ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುತ್ತದೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ UTI ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದಗಳಿವೆ :-

 ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸೋಂಕು (“Cystitis”) :-

       ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸೋಂಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇ.ಕೋಲಿ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕರುಳು ಮತ್ತು ಮಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ವಿನ್ಯಾಸ ಬೇರೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ. ಈ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಎಂದರೆ, ನೀವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಮಾಣವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದ ಊರಿ ಮತ್ತು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗೆ ಜ್ವರ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಈ ತರಹದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ lower UTI ಅಥವಾ cystitis ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು.

 ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸೋಂಕು (ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪೈಲೊನೆಫೆರಿಟಿಸ್, “Acute pyelpnephritis):-

ಇದರಲ್ಲಿ ಯುಟಿಐನ ಸೋಂಕು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕೆ ಹರಡುವದರಿಂದ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪೈಲೊನೆಫೆರಿಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯುಟಿಐನ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ರೂಪ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೋಂಕನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕನ್ನು upper uti ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಂಭೀರ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ injections ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂತ್ರ ಸೋಂಕಿನ (UTI) ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು

 • ಮೂತ್ರದ ಊರಿ
 • ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು
 • ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚೋದನೆ, ಆದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ
 • ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಕೋಲಾ ಅಥವಾ ಚಹಾದಂತೆ ಬದಲಾಗುವುದು
 • ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ
 • ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿವೋ
 • ಮೂತ್ರದ ವಾಸನೆ
 • ಮಹಿಳೆಯರ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ನೋವು
 • ಪುರುಷರ ಗುದನಾಳದಲ್ಲಿ ನೋವು
 • ಅತಿ ತೀವ್ರವಾದರೆ, ಸೋಂಕು ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ಹರಡಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್(kidney failure) ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ

ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕಿನ ಕಾರಣಗಳು :-

 • ಯುಟಿಐಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮೂತ್ರನಾಳ ಗುದದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಇರುವದೇ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಕರುಳಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ (ಇ. ಕೋಲಿ) ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಗುದದ್ವಾರದಿಂದ ಮೂತ್ರನಾಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಮೂತ್ರನಾಳದಿಂದ ಮೂತ್ರಕೋಶದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
 • ಮೂತ್ರನಾಳ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ(4 ಸೆಂ.ಮೀ.) ಪುರುಷರಿಗಿಂತ(20 ಸೆಂ.ಮೀ.)  ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯುಟಿಐ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
 • ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರನಾಳ ಹಾಗು ಮೂತ್ರಕೋಶದ್ಯೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
 • ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಯುಟಿಐ ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
 •  ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಯುಟಿಐ ಪಡೆಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 •  ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಮೂತ್ರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೂತ್ರ ಮೂತ್ರಮಾರ್ಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎರಡೂ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು, ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಗಾಯದಂತಹ ಇತರ ಕಾರಣಗಳು ಸಹ ಯುಟಿಐ ಹೊಂದುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿಐ ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಸೋಂಕನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪೂರ್ವ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿಐ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರನೇ ವಾರದಿಂದ 24 ನೇ ವಾರದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಐಗೆ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ (ಇ. ಕೋಲಿ), ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಗುಂಪು-ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೊಕಸ್ (ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೊಕಸ್ ಅಗಲಾಕ್ಟಿಯಾ) ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿಐ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ದೇಹವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

  ಯುಟಿಐನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ, ಜ್ವರ (101 ಫ್ಯಾರನ್‌ಹೀಟ್), ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ  ಮೈಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶೀತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದಿದರು  ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ 12 ಅಥವಾ 16 ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ urine culture  ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

UTI ಗುರುತಿಸಲು ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಗತ್ಯ:-

 • ಯೂರಿನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ(urine culture):- ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಯುಟಿಐನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕಗಳು  ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಜ್ಞರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತನಿಖೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕೆ ಸುಮಾರು 48 ಗಂಟೆಗಳು ಅಂದರೆ 3 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಮೂತ್ರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ(Urinalysis):- ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು, ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೋಂಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 •  ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಗಣಕೀಕೃತ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಪರೀಕ್ಷೆ(computerized tomography test):- ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಯುಟಿಐ ಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರಿಗೆ ಶಂಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಎರಡೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 •  ಸಿಸ್ಟೊಸ್ಕೋಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆ(cystoscopy test):- ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರನಾಳ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಒಳಗೆ ನೋಡಲು ಉದ್ದವಾದ, ತೆಳುವಾದ ಕೊಳವೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಸೂರವನ್ನು (cystoscope) ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಿಸ್ಟೊಸ್ಕೋಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಮೂಲಕ ಸಿಸ್ಟೊಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:-

   ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ (ಯುಟಿಐ) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು antibiotics ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ antibioticsಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುಟಿಐ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ, ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು:-

 1.  ಟ್ರಿಮೆಥೊಪ್ರಿಮ್ / ಸಲ್ಫಮೆಥೊಕ್ಸಜೋಲ್(Trimethoprim/sulfamethoxazole), ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಮ್, ಸೇಪ್ಟ್ರನ್(Bactrim, Septran, others).
 2.  ಫಾಸ್ಫೋಮೈಸಿನ್(Fosfomycin (Monurol)).
 3.  ನೈಟ್ರೊಫುರಾಂಟೊಯಿನ್(ಮ್ಯಾಕ್ರೋಡೆಂಟಿನ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಬಿಡ್) (Nitrofurantoin (Macrodantin, Macrobid)).
 4.  ಸೆಫಲೆಕ್ಸಿನ್ (ಕೆಫ್ಲೆಕ್ಸ್)(Cephalexin (Keflex)).
 5.  ಸೆಫ್ಟ್ರಿಯಾಕ್ಸೋನ್(Ceftriaxone).

ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮನೆಮದ್ದು

 ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬಾರದು. ಯುಟಿಐ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕು ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಇದು ಗಂಭೀರ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯು ತಜ್ಞರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಸೀಮಿತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುಟಿಐ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಯಾವುವು

 1.  ದಿನಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ 8 ಗ್ಲಾಸ್ನೀರು  ಕುಡಿಯಿರಿ .ಈ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
 2. ವಿಟಮಿನ್-ಸಿ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮೂತ್ರದ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
 3.   ಕ್ರ್ಯಾನ್ಬೆರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಕ್ರ್ಯಾನ್ಬೆರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ರಾನ್ಬೆರಿಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
 4.  ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ- ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಸಡಿಲವಾದ ಒಳಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಸ್ನಾನಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೂತ್ರನಾಳವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.
 5. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದ ನಂತರ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು.
 6. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 2-3 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ.
 7.  ಕ್ಲೀನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
 8.  ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಂತರ ಗುದದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
 9. ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು.

5 thoughts on “ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು (Urinary Tract Infection “UTI”) : ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕಾರಣಗಳು, ತಪಾಸಣೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ”

Leave a Comment

VIDEO CONSULTATION with Dr.Prashant (Fees Rs.1000)BOOK a video consultation
+ +