ಉರಿಮೂತ್ರ:ಕಾರಣಗಳು,ಲಕ್ಷಣಗಳು,ತನಿಖೆ,ಮತ್ತುಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಉರಿ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಡಿಸುರಿಯಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ , ಇದು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂತ್ರದ ತೊಂದರೆ(ಡಿಸುರಿಯಾ) ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಆಸಾಮಾನ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ರೋಗಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ

ಉರಿ ಮೂತ್ರ ಎಂದರೇನು :-

 ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ಉರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವುದುನ್ನು ಉರಿ ಮೂತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಮೂತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಮೂತ್ರವಾಹಿನಿಗಳು, ಮೂತ್ರಕೋಶ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರನಾಳದಂತಹ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಉರಿ ಮೂತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಉದ್ದದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು, ಉರಿ ಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ಚುಚ್ಚುವ ಅನುಭವ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂತ್ರದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉರಿ ಮೂತ್ರದ (ಡಿಸುರಿಯಾ) ಕಾರಣಗಳು :-

 • ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಕಾರಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ, ಉರಿ ಮೂತ್ರದ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
 • ಉರಿ ಮೂತ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು, ಯುಟಿಐ (ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು) ಇದನ್ನು urinary tract infection ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನಿಂದ ಇ-ಕೋಲಿ(E-coli) ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಮೂತ್ರನಾಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮೂತ್ರನಾಳ, ಮೂತ್ರಕೋಶ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡ ಬಹುದು. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅದು ಗಂಭೀರ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
 • ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಥವಾ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
 • ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕು (STI ) ಉರಿ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅವುಗಳ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಾರದ ಕಾರಣ ಅಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 •  ಉರಿ ಮೂತ್ರದ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್, ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಶಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ (IC). ಇದನ್ನು painful bladder syndrome ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧವಾಗಿದೆ.
 •  ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದಾಗಿ, ಉರಿ ಮೂತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂತ್ರನಾಳ, ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
 •  ಓವರಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟ್(ovarian cyst) ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಸಂವೇದನೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಡಾಶಯವು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಹೊರಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಹಿಸಲಾಗದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿದರೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉರಿಯುವ ಅನುಭವ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು (Chemical sensitivity) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಸೋಪ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.
 • ಯೋನಿ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಉರಿ (Vaginal infection or irritation), ಯೀಸ್ಟ್, ಫಂಗಲ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯೋನಿ ಸೋಂಕು ಕೂಡ ಉರಿ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
 • ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಔಷಧಿಗಳು ಕೂಡ ಉರಿ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು ಎಂದರೇನು (UTI)

ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು (UTI) ಮೂತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇ-ಕೋಲಿ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಈ ಸೋಂಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಮಾರ್ಗದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು – ಮೂತ್ರನಾಳ, ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಮೂತ್ರವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ(4 ಸೆಂ.ಮೀ) ಪುರುಷರಿಗಿಂತ (20 ಸೆಂ.ಮೀ) ಕಡಿಮೆ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಉದ್ದ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಯಸ್ಸಾದ ಪುರುಷರಿಗೂ ಯುಟಿಐ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯುಟಿಐನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಮೂತ್ರದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ, ನೊರೆ ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮಾಡಬೇಕೆನಿಸುವುದು. ಸೋಂಕು ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ನೋವು ಸಹ ಬರಬಹುದು.

ಉರಿಮೂತ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು (Dysuria)

 • ಮೂತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ(urine culture test)- ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಯುಟಿಐನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತಜ್ಞರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತನಿಖೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 48 ಗಂಟೆಗಳು ಅಂದರೆ 3 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಮೂತ್ರದ ಪರೀಕ್ಷೆ (Urinalysis test)- ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು, ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೋಂಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್(Ultrasound)- ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಝೇಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಪರೀಕ್ಷೆ “ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್”  (computerized tomography test “CT scan”)- ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ uti ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಆದಾಗ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಶಂಕಿಸಿದಾಗ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • ಸಿಸ್ಟೊಸ್ಕೋಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆ(cystoscopy test)- ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರನಾಳ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಒಳಗೆ ನೋಡಲು ತಜ್ಞರು ಉದ್ದವಾದ, ತೆಳುವಾದ ಕೊಳವೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಸೂರವನ್ನು (cystoscope) ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಿಸ್ಟೊಸ್ಕೋಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟೊಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರನಾಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಉರಿ ಮೂತ್ರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ(Dysuria)

ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಮೂತ್ರದ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಲಿತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಕಾರಣ, ತೀವ್ರತೆಯು ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಕ್ವಾಕ್ಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು – ಉರಿಮೂತ್ರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ  ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ , ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಉರಿಮೂತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ  ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಯುಟಿಐ UTI , ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಶಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ (IC) ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕುಗಳು (STI) ನಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಟಿಬಿಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತಜ್ಞರು ವಿಭಿನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು (5 ಮಿ.ಮೀ.)ಮೂತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲುಗಳು 5-10 ಮಿ.ಮೀ.ನಡುವೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು.

ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂತ್ರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

 • ಕಡಿಮೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಥವಾ ನಿಂತು ನಿಂತು ಬರುವುದು– ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದ ಪುರುಷರು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಾರಣ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
 • ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಿಂತು ಹೋಗುವುದು– ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವು ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರನಾಳ, ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಮೂತ್ರವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ – ಇದು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸೋಂಕು, ಕಲ್ಲುಗಳು ಮುಂತಾದ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಬಹುದು.
 • ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊರೆ (foam)- ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನೆಫ್ರೋಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನಂತಹ ರೋಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಬಹುದು.
VIDEO CONSULTATION with Dr.Prashant (Fees Rs.1000)BOOK a video consultation
+ +